Månedens Spirituelle Film

Norgespremiere!

"Portalen"

Dato: lørdag 13. desember 2009
kl. 13.00 (billettkjøp fra kl. 12.00)
Visningssted: VIKA KINO


 

www.newparadigm.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innleder: 
Filmens regissør Terje Toftenes fra New Paradigm Films (tidligere produsert "Kornsirkler - Visittkort fra det ukjente"). I etterkant av filmen åpner regissøren opp for dialog og spørsmål!

 

Portalen

Vi lever midt i et paradigmeskifte hvor vitenskapen er i ferd med å avdekke flere elementer til et nytt verdensbilde. Dypereliggende 
fysiske lover og sammenhenger oppdages, og vår forståelse av universet og vår rolle i det endres. Evolusjonsteorien og vår tidligere erfaring med den fysiske verdens lover, plasseres inn i nye og uventede sammenhenger, som skaper en utvidet opplevelse av vårt forhold til universet og andre vesener.

Ifølge kvantefysikken består universet av to grunnelementer; energi og informasjon. Det vi opplever som vår fysiske virkelighet ser ut til å befinne seg et sted inne i lag av "høyere" og "lavere" dimensjoner. Samtidig opererer vårt bevissthetsaspekt på mange plan samtidig.

Kan vi av og til skimte glimt av noe som beveger seg på tvers av dimensjonene?

I Hessdalen i Sør-Trøndelag har mennesker sett merkelige lysglimt i årtier. Uforklarlige lysfenomener og fysiske objekter som har fløyet lydløst gjennom dalen - ofte flere ganger daglig. Mange mennesker har sett disse lysglimtene samtidig. Norske og internasjonale forskergrupper har engasjert seg i å studere fenomenet. Lysglimtene er filmet og registrert av avanserte instrumenter. Men hva er dette?

Filmen "PORTALEN" tar oss inn i historien om Hessdals-fenomenet, og presenterer hva folk har sett og hva forskerne har funnet frem til nå. Filmen viser oppsiktsvekkende bilder som ikke tidligere er offentliggjort. Den trekker også paralleller til lignende fenomener i Norge og globalt, og setter søkelys på hvordan disse fenomenene kan kobles til det nye fremvoksende verdensbildet. Er det en portal til en ny virkelighet, med ny viten og en ny forståelse av verden? Kan fenomenet avsløre nye energikilder og dermed gi oss løsninger på våre miljøproblemer? Gir Hessdals-fenomenet oss en unik mulighet til å finne viktige nøkler 
til det nye verdensbildet, som så mange andre mennesker også leter etter?

Filmen er rykende fersk og har verdenspremiere i Oslo Spirituelle Filmklubb. Regissør og produsent er Terje Toftenes fra New Paradigm Films. Han har også produsert den internasjonale, prisvinnende filmen "Kornsirkler - Visittkort fra det ukjente", som tidligere er vist i OSF.

Filmen varer ca. en time og vil bli etterfulgt av diskusjon med regissøren tilstede.