Månedens Spirituelle Film

 

"The Living Matrix"

Dato: lørdag 31. oktober 2009
kl. 12.00 (billettkjøp fra kl. 11.00)
Visningssted: VIKA KINO


 

The Living Matrix cover

www.thelivingmatrixmovie.com

 

 

 

The Living Matrix - Demitros/></p>
      <p align= 
Dimitri

 

The Living Matrix - backcover /></p>
<p align= 
Klikk for større bilde

 

 

The Living Matrix

Dokumentaren The Living Matrix, med undertittelen The Science of Healing, forteller om nye oppdagelser innenfor alternativ medisin og holistisk tenkning. Denne dokumentaren skildrer både ulike helbredelseshistorier og den gir rom for refleksjon i møte med autoriteter innen bioforskning. Vitenskapsfolk, psykologer, forskere innenfor bioenergi og holistiske terapeuter deler sin viten, eksperimenter, erfaringer og innsikter. I 'The Living Matrix' presenteres fragmenter av en ny vitenskap om helbredelse - en verden hvor alt er energi.

Du får revolusjonerende nye innsikter i noen av de faktorer som bestemmer en god helse og hvordan våre tanker kan være med og styre det som skjer.

Et eksempel:

Filmen åpner med en gresk familie der sønnen Dimitri på 5 år er født med cerebral parese. Dette er en sykdom det ikke finnes noen tradisjonell medisinsk behandling for. Foreldrene ble inspirert av en svært betrodd venn til å ta del i et seminar om Reconnective healing. Etter seminardagens slutt tok de kontakt med Eric Pearl som ledet seminaret og spurte om han kunne heale sønnen deres. Allerede etter en behandling kunne Dimitri bevege seg mye bedre. Pearl fortsatte behandlingene på Dimitri og etter en tid kunne han også åpne hånden (som hadde vært knyttet siden fødselen).

Det vise hjertet

Mange av de slutninger som filmen presenterer er nye og fascinerende for de fleste mennesker. Ta for eksempel hjertet. Et organ som i all hovedsak tilskrives kun evnen til å pumpe blod rundt i kroppen. Men et eksperiment tyder på at hjertet kan oppfatte trusler som ikke ennå er kommet tilsyne for forsøkspersonen, og slik sende advarsler til hjernen, slik at den kan forberede seg før det ubehagelige inntreffer. En vitenskapelig undersøkelse utført av Dr. Rolling McCraty gikk ut på at forsøkspersoner ble anbrakt foran hver sin computer, som viste bilder for forsøkspersonen, hvorav noen var av svært ubehagelig karakter. Det var mulig å måle tydelige impulser fra hjertet til hjernen, rett i forkant av at bildet blir synlig. Av dette kan man trekke den slutning at hjertet er i stand til å trekke informasjon ut av omgivelsene for å informere hjernen om eventuelle farer.

Et annet eksperiment som ble utført fokuserte også på overføring av informasjon. I dette eksperimentet skulle den ene forsøkspersonen tenke varme og kjærlighetsfylte tanker om den andre. De ble plassert i to ulike elektromagnetisk avskjermede rom. Den som skulle sende hadde mulighet for å se hvem vedkommende sendte til, mens den som skulle ta imot ikke hadde visuell kontakt med senderen. I dette eksperimentet fikk man forbløffende og gledelige resultater i kraft av endret fysiologisk aktivitet hos mottakeren. Eksperimentet benyttet seg av personer som allerede var i en intim relasjon til hverandre og de gjennomgikk et treningsprogam i forkant av eksperimentet.

Intention

Fra eksperimentet.

'The Living Matrix' inneholder informasjon fra en rekke håndgripelige vitenskapelige undersøkelser som alle på forbløffende vis bekrefter et mere holistisk syn på mennesket enn den etablerte vitenskapen til nå har oppnådd.


Innleder

Line Beck er Nordens eneste Associate Instructor i The Reconnection,  og har i flere år undervist sammen med Eric Pearl på hans seminarer rundt i verden. Hun har bakgrunn som prosjektleder i IBM og undervisning av flyktninger og innvandrere. Som Associate Instructor har hun selv bl.a. fått delta i flere av de forskningprosjektene som Reconnective healing har vært, og er, gjenstand for. Denne forskningen utføres internasjonalt av flere team ledet av bl.a. russiske Dr. Konstantin Korotkov, Dr. Gary Schwartz ved University of Arizona og Dr. William Tiller ved Stanford University. Resultatene av forskningen er oppsiktsvekkende, og vil bli publisert innen nær fremtid.

Nettsted: www.sjelefred.no