Månedens Spirituelle Film

 

 

"Ibogaine: Rite of Passage"

Dato: lørdag 24. september 2011
kl. 13.00 (billettkjøp fra kl. 12.00)
Visningssted: VIKA KINO


Ibogaine: Rite of Passage

 

ICEERS logo

Er du interessert i å lære mer om Ibogaine?
The International Center for Ethnobotanical Education,
Research & Service (ICEERS).

De jobber med å bevare og dele etnobotanisk kunnskap og
praksis for å fremme intellektuell, praktisk og
spirituell utvikling, og er spesielt opptatt av
urfolkstradisjoner og hvordan deres kunnskap kan brukes
innen terapi og utvikling i dagens samfunn.

For mer informasjon: http://iceers.org/
http://no.wikipedia.org/wiki/Ibogain

http://www.youtube.com/user/ICEERS

--

 

Interested in Ibogaine?
The International Center for Ethnobotanical Education,
Research & Service is a philantropic, 
non-profit organization based in the Netherlands. 

ICEERS is dedicated to integrating indigenous
ethnobotanical knowledge with a modern framework,
for the advancement of today's society.

Visit http://iceers.org/ for more information.

 

 

Ibogaine movie images

 

 

Ibogaine movie images

 

 

Ibogaine movie images

 

 


Ibogaine: Rite of Passage

En opplysende dokumentar produsert og regissert av Ben De Loenen som omhandler den mest lovende behandlingsform for narkotika-avhengighet som er tilgjengelig så langt.

Ibogain er det eneste stoffet vi kjenner, som er i stand til å blokkere akutt abstinens hos dem som er avhengig av opiater (heroin, morfin etc.), kokain eller alkohol.

For tre år siden leste Ben De Loenen en artikkel om Ibogaine i et nederlandsk ukeblad. Den kulturelle / åndelige bakgrunnen for dette stoffet og farmasøytiske selskapers økonomiske interesser av å holde på status quo i rusomsorgen fanget Ben's oppmerksomhet. Ben var for tiden student på andre året ved Utrecht School of the Arts, og bestemte seg for å vie sitt avsluttende eksamensprosjekt til dette temaet. Dette var begynnelsen på en lang forskningsperiode der han klarte å få til et samarbeid med mange folk i feltet. Spesielt Howard Lotsof, som på slutten av sekstitallet oppdaget at han umiddelbart kunne stoppe sin heroinbruk uten å ha noen abstinenssymptomer eller sug etter inntak av Ibogain. Lotsof konstaterte også at han hadde fått mer innsikt i avhengighetens årsak og natur på grunn av den psykoaktive fasen han hadde gått igjennom og han har vært veldig støttende i realiseringen av dette prosjektet.

Daniel Pinchbeck refererer til sin evolusjonære Iboga ritualerfaring hos Bwiti-stammen i Gabon i sin bok '2012 The Return of Quetzalcoatl ':

"I begynnelsen av nattens lange ildprøve, mens stammen trommet og sang rundt meg så jeg, med åpne øyne en Golem-lignende figur laget av grove grener, sitte ned på en benk, krysse bena, og lene seg fremover og observere meg. Merkelig nok ble jeg senere fortalt at dette var Ibogaånden, som var kommet for å møte meg. Etterpå så jeg et Scrabble-lignende brev snu i luften og stave ut en underlig setning: "Touchers Teach Too" - en av en serie av hint som virket vagt profetiske. Gjennom mye av natten ble jeg tatt med på en detaljert gjennomgang av mitt tidlige liv. Mange rapporter om Iboga-reiser beskriver en slik biografisk gjennomgang, men ingen vet hvordan et komplekst alkaloidmolekyl kan låse opp slike dype dører i ens psyke, eller hvordan nevrokjemiske reaksjoner kan skape den håndgripelige følelsen jeg hadde - også rapportert av andre - av en tilstedeværelse som guidet meg gjennom hele prosessen."
 
Selv om FDA (Federal Drug Administration i USA)  i 1993 vedtok at Ibogain viste nok tegn på å være et effektivt redskap i behandling av avhengighet, er det pengene som er problemet. Dette naturlig forekommende molekylet kan ikke patenteres, og er ikke et vedlikeholdsavhengig stoff med vanedannende egenskaper. Dette er grunn nok til at den farmasøytiske industrien ikke ønsker å investere i utviklingen av et farmasøytisk preparat  basert på dette unike verktøyet!

 

Om Filmen:
Tre behandlinger ble plukket ut for filmen: En i Saras hus i Breukelen (Nederland), ett i Iboga Therapy House i Vancouver, og den tredje i Ibogaine Association i Mexico. På grunn av den store mengden av opptak gjort for filmen, var bare den siste behandlingen som ble brukt i den endelige redigeringen. Mange intervjuer ble gjennomført med eks-narkomane, behandlere, faren til en eks-narkoman, en psykoterapeut, forskere, en Bwiti sjaman og Howard Lotsof. Og til slutt en tradisjonell Bwiti innvielse i Sentral-Vest-Afrika ble filmet i juni 2004.

Materialet som til slutt ble brukt i filmen bringer tilskueren nær personlige opplevelse av (eks-) stoffmisbrukere og fokuserer mindre på vitenskapen bak Ibogaine. Ved siden av dette, blir man tilskuer til et vitnesbyrd om den spektakulære Bwiti-tradisjionens ritual, som skiller seg vesentlig fra bruken av Ibogaine i den vestlige verden. Dessverre var det ikke mulig å få folk fra farmasøytiske bedrifter og ordinære behandlingssentre til å stille opp foran kamera. Enten reagerte de ikke på invitasjonen, eller uttalte " ingen kommentar."

 

Om iboga:
Ritualet med å spise iboga har vært et Psykoopharmakologisk sakramente i Bwiti religionen i flere århundrer, og var trolig praktisert blant pygmeer i mye tidligere tider (Fernandez, 1982). I Gabon og andre steder i Vest-Sentral-Afrika, er Ibogaine inntatt i form av utskrapning Tabernanthe iboga rotbark. Målet med å spise iboga har blitt begrepsfestet som "forenende" gjennom kontakt med forfedrene, og ved å virke sosialt forenende på grunnlag av en felles opplevelse av en særegen bevissthet og trossystem(Fernandez, 1982; Fernandez og Fernandez , 2001).

Under kolonitiden ble Bwiti et samlingspunkt med kollektiv psykologisk motstand mot belastningen den sosiale normløshet og demoralisering okupasjonen utgjorde på urfolkets familieinstitusjoner og fellesskap. Bwiti tilbød en verdig og rik åndelige bestrebelse, "forfedrenes arbeide" og sosial samhørighet. Etter Gabon's uavhengighet i 1960, forble Bwiti synonymt med nasjonal identitet og har fremdeles en betydelig sosial og politisk tyngde(Swiderski, 1988; Samorini, 1995).

Iboga har normalt ikke blitt brukt til å behandle avhengighet i tradisjonell, afrikansk Bwiti sammenheng. Iboga har vært brukt som behandling for en del somatiske tilstander, da særlig for infertilitet (Fernandez, 1982). I kolonitiden opplevde det innfødte samfunn en krise på grunn av en kraftig nedgang i fruktbarheten forårsaket av kjønnssykdommer som stammet fra prostitusjon og separasjon av menn fra sine familier ved stor forflytting av innfødte arbeidere.

Muligheten for å danne et objektivt grunnlag for bruk av iboga i en slik sammenheng er knyttet til bevis på iboga alkaloiders antimikrobielle aktivitet eller effekter på celle-mediert immunitet. Iboga alkaloider er angivelig aktive mot Candida albicans i intakte dyr (Yordanov et al., 2005).

In vitro studier indikerer reversering av multiresistens i humane kreftceller (Kam et al., 2004) og aktivitet mot Mycobacterium tuberculosis (Rastogi et al., 1998), humant immunsviktvirus type 1 virus (Silva et al., 2004), og tropisk parasitt Leishmania amazonensis (Delorenzi et al., 2002).

Den første observasjonen av Ibogain som behandling for stoffrelaterte lidelser i 1962 involverte et nettverk av ikke-akademiske, grasrot- forskere som inntok en rekke hallusinogener og systematisk registrerte sine erfaringer (Lotsof og Alexander, 2001). Abstinenssymptomene var uventet fraværende i heroin-avhengige personer som hadde tatt Ibogaine. Felles for ulike sosiologiske definisjoner av begrepet "subkultur" er et system av tro, normer og verdier uavhengige av en overordnet kultur (Clarke, 1974; Dowd og Dowd, 2003).

Ibogain subculturen har vakt skepsis fra den"overordnede kulturs" konvensjonelle, kliniske medisin (Kleber, 2001), som har hevdet at den Ibogain rapporterte effekten i opioid avvenning ikke er farmakologisk fundert, men i stedet er et result av suggesion og rituale (Sharpe og Jaffe, 1990). Men Ibogain-subculturen har også vært betydningfull som kilde til saksrelaterte bevis som påvirket avgjørelsen til National Institute on Drug Abuse (NIDA) til å igangsette sitt Ibogain prosjekt(Alper, 2001) og Food and Drug Administration (FDA) til å godkjenne en klinisk studie (Mash et al., 1998).

Ibogain er en lovlig substans i det meste av verden, med unntak av USA, Belgia, Danmark, Frankrike, Sverige, Sveits og Australia hvor den er ulovlig. Ibogain har ikke vært populært som et rusmiddel, uavhengig av sin juridiske status (Kleber, 2001).

Et behandlingssenter: http://www.awakeninginthedream.com/

 

Innleder:

Arild Knutsen leder av Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) vil innlede visningen.

I 2009 døde 183 mennesker av overdoser. Siden 1996 har mer enn 3000 liv gått tapt. Brukere, pårørende og brukervenner ønsker å minnes dem og drømmene de bar på. Foreningen for human narkotikapolitikk legger til rette at man kan legge ned blomster, bilder og tenne lys i stille markering, fast hver måned.

Arild vil bl.a. gi en nyansert og kristisk vurdering av ibogain i sin innledning.
Kontakt informasjon: arild.knutsenATTfhn.no -- erstatt ATT med @
Mobil: 472 61 057
www.fhn.no