Månedens Spirituelle Film

 


"Levende Helse - På Sporet av Nøkkelen"

Dato: lørdag 13. april 2013 (ny tid) kl. 14.00 (billettkjøp fra kl. 13.00)

Visningssted: Kulturhuset Stabekk Kino, Gamle Ringeriksvei 5, 1321 Stabekk.

Kart


Levende Helse - På Sporet av Nøkkelen

Mirakelet rundt hva som skaper helse, hva er det?
Hva er det som styrer kroppens selvhelbredende krefter?
Vet vi fremdeles alt for lite om dette?
Hvorfor har vi en epidemi av livsstilssykdommer vi ikke klarer å kurere?
Leter vi etter svarene på feil sted?

Det kan synes som utviklingen løper fra vårt helsevesen på flere punkter. I jaget etter mer avansert medisinsk teknologi , mer symptomdempende farmasi og et mer industrialisert behandlingsapparat, glemmer man at mennesket er en helhet bestående av kropp, sinn og ånd, - ikke bare en biokjemisk maskin. I stedet for å behandle hver kroppsdel som noe adskilt, og kropp og sinn som separert, er tiden kanskje kommet for å se mennesket i et helhetlig perspektiv?

Epigenetikk, kvantefysikk og energiforståelse åpner døren til et nytt landskap. Bli med på en spennende reise i dette landskapet med ledende eksperter fra inn- og utland. Se konturene av fremtidens medisin, og hvordan du kan skape din egen Levende Helse.

Levende Helse er skrevet og produsert av tremanns-teamet i New Paradigm Films AS, Terje Toftenes, Ragnhild Løken og Truls Toftenes. Den har tatt nærmere 3 år å lage

- Vi har besøkt og intervjuet en rekke ledende eksperter i inn- og utland.
- Vi har også hatt et samarbeid med OSO Miljøfond, ved Reidar Frølich-Braaten, som i tillegg har bidratt til finansiering av produksjonen.

- Utgangspunktet for filmen er vår egen interesse for å finne svar på dypere spørsmål vedrørende helse og helbredelse, og hvordan dette kan sees i et mer helhetlig perspektiv.

- Vi mener filmen bør ha stor verdi også når det gjelder å forstå de bakenforliggende prinsippene i alternativ medisin, og dermed kan være en hjelp i integreringen av alt. medisin med skolemedisin. Den bør ha interesse for alle som bruker eller vurderer å bruke komplementær medisin.

 

Innleder:

Filmskaper Terje Toftenes vil være tilstede og innlede visningen. Terje Toftenes er en norsk film- og videoprodusent.

Han har bakgrunn fra NRK og 30 år i den private mediebransjen. Terje driver dokumentarfilmselskapet New Paradigm Films sammen med Ragnhild Løken og Truls Toftenes og har laget flere prisvinnende TV-dokumentarer (blant annet "Kornsirkler - Visittkort fra det ukjente" og "Portalen", begge vist tidligere i OSF). Selskapet ble etablert i 2006.

Han arbeider nå med et større filmprosjekt, "The Concept", om vitenskap, spiritualitet og det nye virkelighetsbildet.

Han er en glimrende taler. Se mer info om Terjes virke på: http://www.newparadigm.no/ Innleders kontakt-info: terjeATTtoftenes.no (erstatt ATT med @)
Mob.: 9058 5525 http://toftenes.no/

 

Medvirkende:

Medvirkende i Levende Helse