"Follow the Rainbow to Findhorn"

Dato: lørdag 29. august 2015 kl. 14.00 (billettkjøp fra kl. 13.00)

Visningssted: Kulturhuset Stabekk Kino, Gamle Ringeriksvei 5, 1321 Stabekk.

Kart til Kulturhuset Stabekk Kino

Trailer til månedens film: Follow the Rainbow to Findhorn

 


Follow the Rainbow to Findhorn cover

Link to Findhorn Ecocommunity:
findhorn.org

Wikipedia
wiki/Findhorn_Foundation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow the Rainbow to Findhorn

Nord i Skottland har det gradvis vokst frem en økologisk landsby i løpet av de siste 50 årene. Findhorn Foundation, som stedet kalles idag, rommer for øyeblikket over 300 fastboende av alle aldre og bakgrunner og tar imot rundt 3000 besøkende hvert år. Dette stedet har oppstått som et direkte resultat av tre menneskers evne og vilje til å lytte til sin indre visdom og utøve inspirert handling som følge av den.

I 1962 medførte endringer i arbeidssituasjonen til ekteparet Caddy at de befant seg uten inntekter og tak over hodet. De flyttet inn i en campingvogn som ble parkert på en campingplass ikke langt unna deres tidligere arbeidssted. Dorothy MacLean som hadde arbeidet på samme sted som ekteparet Caddy, ankom ikke lenge etter og det ble bygget ett anneks til henne slik at hun kunne bo i nærheten av dem. Disse tre hadde en felles spirituell bakgrunn fra flere år tidligere, da de bl.a. hadde tilhørt en gruppe som var ledet av Sheena Govan.

Dorothy MacLean var opptatt av naturen og samarbeidet med naturvesenene. Da de behøvde å dyrke sin egen mat foreslo Peter Caddy at hun skulle kontakte devaene for å få ledelse i arbeidet. Dette resulterte i grønnsaker av mytisk størrelse. Mens grønnsakene vokste, gikk også ryktet om hva som foregikk på campingplassen og flere og flere tilreisende sluttet seg til gruppen. Etterhvert var gruppen blitt så stor at den vokste utover campingplassen og flere hus ble bygget i området like ved. I 1975 kjøper også Findhorn Foundation ekteparet Caddys tidligere arbeidsplass, Clony Hill som i dag huser mange av kursene som Findhorn arrangerer.

Denne dokumentaren følger noen av de fastboende fra Findhorn i hverdagen, der de deler sine erfaringer om samskaping, nytten av fellesskapet og deres visjoner og drømmer for fremtiden. I Findhorn ligger fokuset på å utøve inspirert handling basert på dyp indre lytting til den visdommen som bor i oss. Den samme lyttingen som i sin tid brakte Eileen og Peter Caddy til å parkere husvognen sin nettopp der de gjorde det.

 

Innledere for månedens film er Craig Gibson og Jan Bang.
Er aktuelle i disse dager med en ny bok og Permakultur kurs.

Craig Gibson kommer opprinnelig fra Australia der han vokste opp på en avsidesliggende gård. Oppveksten lærte ham permakulturell etikk, holdninger og prinsipper gjennom hvordan han og foreldrene løste situasjoner i hverdagen. Han har vært involvert i Findhorn gjennom de siste 44 årene. Der har han bidratt til samfunnets helse og velbefinnende både som leder og bygger av praktiske bygninger og strukturer, passiv solardesign og lærer i hvordan å samskape med naturen. Han er også keramiker, maler, permakulturist, musiker og far. Han integrerer gammel visdom med samtidens spirituelle økologi.

Jan Bang er født i Oslo og vokst opp i England hvorfra han har sin utdannelse. Han flyttet til Israel og var Kibbutzmedlem i 16 år. Han representerte Global Ecovillage Network i Israel og var med på å bygge opp den israelske permakulturbevegelsen og underviste de første permakulturkurs på hebraisk. Som en del av dette arbeidet fikk han anledning til å reise mye. I 2000 flyttet han tilbake til Norge og var medarbeider på Solborg Camphill Landsby utenfor Hønefoss. Han er bl.a. styreformann i Norske Økosamfunns Forening og administrerende sekretær i Norsk permakulturforening. I 2014 ble han utpekt som en “fellow of the Findhorn Foundation”.

Craig og Jan har samarbeidet om boken “Permaculture - A Spiritual Approach” som kommer ut i disse dager. Det vil være mulig å kjøpe boken i forbindelse med filmvisningen.

De holder også kurset «Ecovillage Living and Permaculture Design» i Holtebrekk, Hurum helgen 4.-6. september. For mer informasjon om kurset se denne lenken: http://okosamfunn.no/event/ecovillage-living-and-permaculture-design-hurum/

Det blir bokslipp for “Permaculture - A Spiritual Approach” på Norsk Taiji Senter onsdag 2. september kl. 17.00.