Månedens Spirituelle Film

Norgespremiere!

"Secrets of the Soul"

Dato: lørdag 28. november 2009
kl. 12.00 (billettkjøp fra kl. 11.00)
Visningssted: VIKA KINO


Secrets of the Soul

Hva er sjelen? Er sjelen det samme som bevisstheten vår? Eller ligger den kodet inn i vårt DNA? Er den tidløs og evig? Eller er den bare en forestilling som er resultatet av århundreder med religiøse dogmer og spekulasjoner? Reinkarneres den -- og i såfall i uendret eller endret form? Går sjelen til slutt inn i en felles matrix? Eller er sjelen noe helt annet enn det vi tror?

Denne dokumentarfilmen, Secrets of the Soul, beveger ser gjennom mange religioner og kulturer for å utforske begrepet sjel. Vi møter den troende som ønsker å leve i pakt med sin sjelelige natur og forskeren som vil bevise eller forklare sjelen. Sjelen har fått ulike navn og merkelapper utifra hvilken kultur som har reflektert rundt den, bl.a. som en måte å forstå hva som skjer etter døden, og som en måte å forstå årsak og virkning i menneskelivet på. Men finnes det en "sjelens sanne natur"?

Denne dokumentaren gir flere åpninger inn mot spørsmålet om hva skjer når vi dør. Mange mener at det finnes noe som går videre, som transcenderer den fysiske kroppen i dødsprosessen. En bevissthet som fortsetter til tross for kroppens død.

Forskere har lenge ønsket å bevise sjelens eksistens. Ett eksempel er Dr. Duncan McDougall, som ønsket å bevise sjelens nærvær ved å veie mennesker og dyr i det øyeblikket døden inntraff. Filmen presenterer også nålevende forskere som benytter seg av tildels uortodokse metoder for å finne bevis for sjelens nærvær. Kontakt med medium, muligheten for arbeid gjennom tidligere liv, og nær døden-opplevelser undersøkes for å forstå mer av sjelens vesen.

Dokumentarfilmen består av to deler -- del 1 omhandler de som søker og del 2 de som forsker. OSF viser begge delene.

 

 

 

Secrets of the Soul - light